Premiera w 100% ekologicznej siatki rolniczej – RecoNet